توضیحات معاون امنیتی استاندار یزد درباره فوت 2 نوجوان


مدرسه فوتبالی در یزد اقدام به برگزاری یک اردو در کشور گرجستان می کند و مبلغی را هم از ورزشکاران به عنوان هزینه دریافت کرده و نوجوانان را به کشور گرجستان می برد ام در جریان این سفر دو ورزشکار نوجوان یزدی در رودخانه غرق می شوند..


۰ نظر