سقوط وحشتناک هواپیمای آمریکایی در پارکینگ فروشگاه


سقوط مرگبار هواپیمای کوچک در پارکینگ یک فروشگاه در کالیفرنیا؛ اسامی قربانیان هواپیمای کوچکی که روز یکشنبه روی پارکینگی در کالیفرنیا سقوط کرد منتشر شده است که نام ۳ ایرانی بین آنها به چشم می‌خورد.


۰ نظر