تخریب ناگهانی فروشگاهی در اندونزی چند روز پس از زلزله!


پس از زلزله 6/2 ریشتری 5 روز پیش در اندونزی هنوز هم بدلیل سست شدن ساختمان ها ریزش هایی صورت میگیرد.


۰ نظر