ربوده شدن یک هواپیما در سیاتل آمریکا


رسانه‌های آمریکا از ربوده شدن یک هواپیما در شهر سیاتل خبر می‌دهند


۰ نظر