کشف جسد وال آبی غول پیکر در ساحل ماساچوست!


وال غول پیکری که به ظاهر خودکشی کرده است با موج دریا به ساحل ماساچوست آورده شده است..


۰ نظر