آتش سوزی در اسکله صیادی کیش


آتش سوزی در اسکله صیادی کیش باعث سوختن 5 لنج در آتش شد


۰ نظر