هجوم زنبورها به میدان تایمز نیویورک!


پلیس نیویورک روز سه شنبه برای مدتی رفت و آمد در پیاده روی میدان تایمز این شهر را به دلیل حضور گروهی از زنبورها بر روی چتر یک ساندویچ فروشی محدود کرد.


۰ نظر