کشته شدن بیش از 300 لاک پشت بدلیل تور ماهیگیری!


بیش از 300 لاک پشت مرده در سواحل مکزیک یافت شدند،گفته شده که دلیل کشته شدن آنها تور های ماهیگیری است که در سطح دریا پهن شده است.


۰ نظر