لحظات درگیری هولناک دو پلیس با مرد مسلح در پنسیلوانیا!


مردی که توسط مامور پلیس دستگیر شده بود و ماموران به او شوک الکتریکی وارد کرده بودند،در حرکتی غافلگیر کننده ماجرا را کاملا عوض کرد...


۰ نظر