موزه 200 ساله برزیل در آتش سوخت


موزه ملی برزیل که ۲۰۰ سال قدمت دارد دچار حریق شد، آتش به حدی گسترده شد که احتمالاً ۲۰ میلیون شیء باستانی و یادبود تاریخی را از بین برده باشد؛ این موزه که به دانشگاه فدرال ریو دو ژانیرو و وزارت آموزش برزیل وابسته است در سال ۱۸۱۸ تاسیس شد اشیاء باستانی مصر و قدیمی‌ترین فسیل انسانی که در برزیل پیدا شده بود، در این موزه قرار داشت.


۰ نظر