ریختن میخ در اتوبان قزوین - رشت!


وقتی مردم ایران به یکدیگر هم رحم نمی کنند. عده ای میخ ریختند وسط اتوبان قزوین ، و همه این ماشینایی که در حاشیه جاده میبینیند پنچر شدند.


۰ نظر