اولین جزئیات از دو زلزله پیاپی در سیستان و بلوچستان


دو زلزله  ۵.۶ و 4.3 ریشتری منطقه مسجد حضرت ابوالفظل در سیستان و بلوچستان را لرزاند..


۰ نظر