حمله افراد ناشناس به کنسولگری ایران در بصره


ساعاتی پیش به کنسولگری ایران در بصره حمله شده که داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.


۰ نظر