ماجرای پنچر شدن دهها خودرو در آزادراه قزوین - زنجان


قاچاقچیان برای فرار از دست پلیس، میخ سه پر در آزاد راه قزوین-تهران ریختند...!


۰ نظر