سقوط یک فروند بالگرد آموزشی ارتش در ملارد


یک فروند بالگرد آموزش ارتش ظهر امروز در ملارد دچار سانحه شد.


۰ نظر