طوفان و گرد و غبار غلیظ در سیستان و بلوچستان


طوفان و افزایش غلظت ذرات گرد و غبار در شمال سیستان و بلوچستان


۰ نظر