آتش سوزی انبار کالا در مشیریه


انباری در مشیریه دچار حریق شد


۰ نظر