زندگی اسف بار مردم اندونزی بعد از زلزله و سونامی


با جستجو و آواربرداری مستمر در مناطق زلزله زده و سونامی زده اندونزی، تعداد قربانیان افزایش یافته و به ۱۴۲۴ نفر رسیده است.گروه‌های جستجو هنوز در حال آواربرداری از ساختمان‌های فروریخته‌اند و مردم در صف‌های طولانی برای دسترسی به سوخت و غذا هستند.


۰ نظر