بی توجهی مردم به فرمان‌ های گروه امدادی پس از سیلاب


بی توجهی مردم به فرمان‌های گروه امدادی و توقف کنار پل چشمه کیله و احتمال تخریب پل


۰ نظر