کشف بزرگ ترین محموله قاچاق هروئین پیش از ارسال به اروپا


سربازان گمنام امام زمان در اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی موفق به کشف یک محموله هروئین به وزن بیش از 1000 کیلوگرم و ارزش تقریبی حدود 400 میلیارد تومانی شدند.


۰ نظر