واژگونی مرگبار اتوبوس حامل دانش آموزان در تبریز


ساعتی پیش اتوبوس حامل دانش آموزان تبریزی در یک کیلومتری تبریز واژگون شد.تاکنون یک نفر از دانش آموزان و یک بزرگسال کشته و سایر دانش آموزان مجروح شده اند.


۰ نظر