تصاویر دوربین مدار بسته از سرقت مسلحانه در بهبهان


سارقین مسلح طلا فروشی در شهر بهبهان خوزستان که موفق شدند مقدار کمی طلا سرقت کنند.خوشبختانه این سرقت مسلحانه از طلافروشی صدمات جانی نداشته است.


۰ نظر