وقوع تندباد سهمگین و مرگبار در هند


 تندباد شدید در شرق هند هشت قربانی گرفت و خانه های زیادی را ویران ، درختان را ریشه کن و خطوط انتقال برق را قطع کرد. علاوه بر هشت کشته، این طوفان باعث شد سیصد هزار سکنه این منطقه به نواحی مرتفع تر بروند.


۰ نظر