به وجود آمدن دریاچه بر اثر رانش زمین در چین!


در جنوب غربی چین،بر اثر رانش زمین اخیر یک دریاچه به وجود آمده است...!


۰ نظر