واژگونی مرگبار اتوبوس مشهد - کرمانشاه در گردنه آهوان


این حادثه در جاده دامغان - سمنان و به علت تخطی راننده از سرعت مطمئنه و ناتوانی وی در کنترل وسیله نقلیه رخ داده است..


۰ نظر