سقوط ناگهانی یک هواپیما در بزرگراهی در کالیفرنیا آمریکا


لحظه فرود اضطرارى و سانحه هواپيما در بزرگراه ١٠١ آگورا هيلز كاليفرنيا از دوربين راننده يك خودرو.


۰ نظر