مهار آتش‌ هواپیمای اسقاطی ماهان


 لاشه هواپیمای اسقاطی ماهان در فرودگاه امام آتش گرفت. این هواپیما اسقاطی بوده که بخشی از آن امروز صبح به دلایل نامعلوم آتش گرفته است.


۰ نظر