مخوف ترین قاتل بعد از جنگ جهانی دوم


پرستار آلمانی که به مخوف ترین قاتل زنجیره ای بعد از جنگ جهانی دوم معروف شد!


۰ نظر