برخورد کشتی تفریحی با جرثقیل در بندر بارسلون


برخورد یک فروند کشتی تفریحی در بندر بارسلون اسپانیا با جرثقیل، منجر به بروز سانحه شد. 


۰ نظر