چپ شدن کانکس در مناطق زلزله زده کرمانشاه!


چپ شدن کانکس‌هایی که دوامی ندارند و ناله‌های زنی که میان طوفان شنیده می‌شود...


۰ نظر