سقوط اتوبوس از پلی در چین به دلیل درگیری راننده و مسافر!


ویدیوی تکان‌دهنده از لحظه سقوط اتوبوس از پل در چین.


۰ نظر