ماجرای نشست «دوباره» زمین در چهارراه مولوی!


علی‌رغم تلاش چندین ساعته ماموران شهرداری که به رفع نشست زمین در چهارراه مولوی منجر شده بود دوباره این معبر نشست کرد!


۰ نظر