نجات دختر کوچک از غرق شدن توسط پیک موتوری!


دختر کوچکی که به صورت اتفاقی درون کانال آب افتاد توسط پیک موتوری عبوری نجات پیدا کرد...!


۰ نظر