آب گرفتگی در خیابان های سوسنگرد و قایقرانی مردم!


قایقرانی در خیابان های سوسنگرد بعد از بارندگی شدید.


۰ نظر