کشف کارخانه عجیب تولید ترشی و ادویه غیربهداشتی


یک کارخانه تولید ترشی و ادویه به صورت غیربهداشتی و در بسته‌بندی‌های شیک کشف و با گردانندگان آن برخورد شد.


۰ نظر