نخستین تصاویر از تصادف خودرو حامل رئیس سازمان تامین اجتماعی


نخستین ویدئو از تصادف خودروی حامل نوربخش، رییس تامین اجتماعی در جریان سفر وزیر کار به استان گلستان


۰ نظر