درگذشت نوربخش، رییس سازمان تامین اجتماعی و معاونش


توضیحات یکی از پزشکان بیمارستان حکیم جرجانی گرگان درباره فوت رییس سازمان تامین اجتماعی و معاونش پس از تصادف


۰ نظر