تصاویری از وقوع سیل شدید در عربستان و کویت


بدلیل گرفتار شدن کویت و عربستان در سیل پروازها به دوبی و بحرین انتقال یافته است.


۰ نظر