دستگیری سارقانی در پوشش مامور مبارزه با مواد مخدر!


پلیس البرز موفق به دستگیری سارقانی شد که به عنوان مامور مبارزه با مواد مخدر منازل را سرقت می کردند...


۰ نظر