بازدید ترامپ از مناطق درگیر آتش سوزی پس از 9 روز!


جدیدترین جزییات از آتش سوزی گسترده در ایالت کالیفرنیا


۰ نظر