اولین تصاویر از انفجار مرگبار در پایتخت افغانستان


در یک انفجار در یک مراسم عروسی در شهر کابل بیش از چهل تن جان باختند و بیش از هشتاد تن دیگر زخم برداشته اند.


۰ نظر