دستگیری زورگیر معروف به «بوفالو»


در جریان پنجمین مرحله برخورد نیروی انتظامی با اشرار، یکی از زورگیران تهرانی مشهور به بوفالو که سابقه تجاوز، سرقت و زورگیری در کارنامه خود داشته ‌ و اقدامات او باعث به کما رفتن دو زن شده بود، دستگیر شد.


۰ نظر