خودکشی دسته جمعی نهنگ ها در ساحل نیوزلند


خودکشی دسته‌جمعی ۱۴۵ نهنگ در نیوزیلند


۰ نظر