تکرار آتش سوزی در پایتخت بدلیل انبارداری غیراستاندارد!


آتش سوزی در انبار لوازم خودرو در خیابان امیر کبیر تهران ظهر سه شنبه توسط اکیپ های آتش نشان مهار شد.


۰ نظر