لحظه وحشتناک طوفان شن در چین


طوفان شن در «ژانگی» چین باعث کاهش دید تا کمتر از ۱۰۰ متر در بخش‌هایی از این شهر شد.


۰ نظر