آتش‌ سوزی در برج درحال ساخت رزمال


آتش‌سوزی گسترده در مرکز خرید درحال ساخت رزمال در غرب تهران، منطقه ۲۲


۰ نظر