ترکیدن لوله اصلی انتقال آب در منطقه 2 تهران


لوله اصلی آب منطقه 2 تهران در میدان توحید ترکید و مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.


۰ نظر