سرقت آسوده ماشین از پمپ بنزین!


دوربین های امنیتی تصویری از سرقت آسوده یک خودرو در اثر بی احتیاطی راننده در روشن گذاشتن خودرو را نشان می دهند


۰ نظر