آبگرفتگی در بیمارستان نظام مافی شوش


تصاویری از آبگرفتگی شدید در بیمارستان شوش در پی بارندگی های روز گذشته.


۰ نظر