لحظات سخت فرود هواپیماها در طوفان شهر منچستر!


طوفان در شهر منچستر باعث شد تا هواپیماهایی که خواستند در این فرودگاه به زمین بشینند با دشواری روبرو شوند...


۰ نظر